جزوات آموزشی و درسی

دانلود کتاب Magnetic Nanomaterials

9,000 تومان 7,000 تومان

کالای دیجیتال

برنامه UVProbe 2.42

65,000 تومان 50,000 تومان

پروژه های علمی

رنگدانه های گوشت ماهی

300,000 تومان 220,000 تومان

پروژه های علمی

سمینار شیمی محاسباتی

150,000 تومان 145,000 تومان