تجهیزات آزمایشگاهی

اتاقک UV (اتاقک TLC)

1,100,000 تومان1,300,000 تومان
1,000,000 تومان 980,000 تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

لوله شاخه دار (بسته ۵۰ عددی)

500,000 تومان 480,000 تومان