5.00 خارج از 5 بر پایه امتیاز 2 مشتری
(2 دیدگاه مشتری )

35,000 تومان270,000 تومان

خلوص : بالای ۹۹ درصد

فرمول شیمیایی : CH4O

نام شیمایی : متانول

Name : Methanol

Chemical Formula: CH4O

Exact Mass: 32.03

Molecular Weight: 32.04

m/z: 32.03 (100.0%), 33.03 (1.1%)

Elemental Analysis: C, 37.49; H, 12.58; O, 49.93

پاک کردن
قیمت محصول :
قیمت موارد انتخابی
قیمت نهایی :