حراج!
حراج!
حراج!

پروژه های علمی

رنگدانه های گوشت ماهی

300,000 تومان 220,000 تومان
حراج!
1,000,000 تومان 980,000 تومان
حراج!

تجهیزات آزمایشگاهی

لوله شاخه دار (بسته ۵۰ عددی)

500,000 تومان 480,000 تومان
حراج!

پروژه های علمی

سمینار شیمی محاسباتی

150,000 تومان 145,000 تومان