حلال های صنعتی و آزمایشگاهی

حلال متانول ۹۹٫۵ درصد USP

35,000 تومان270,000 تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

اتاقک UV (اتاقک TLC)

1,100,000 تومان1,300,000 تومان

حلال های صنعتی و آزمایشگاهی

حلال زایلن مخلوط ایزومرها ۹۹ درصد

45,000 تومان420,000 تومان