تعریف پلیمر

تعریف پلیمر

تعریف پلیمر : پلیمرها درشت مولکولهایی هستند که از واحدهای ساختاری به نام مونومر که توسط پیوندهای کووالانسی به هم متصل شده اند تشکیل یافته اند. وجه تمایز مواد پلیمری از مواد آلی، جرم مولکولی بالای آنهاست. شرط اساسی برای اینکه یک مولکول کوچک به عنوان یک مونومر یا واحد ساختاری تلقی گردد آن است که مولکول مذبور دارای دو یا بیشتر از دو اربیتال خالی جهت تشکیل پیوندها باشد، تا هرکدام از این اوربیتال ها با اوربیتال های خالی مونومرهای مجاور در هم فرورفته، پیوندهای بین مونومر را به وجود آورند و بدین صورت زنجیره طویل پلیمر ساخته شود. تعداد محل های پیوند هر مونومر را عاملیت آن مونومر گویند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *